Arrow backLanguage
0-3 měsíců
Článek
Add this post to favorites

... kojíte

COVID-19 a kojení. Je třeba se obávat?

7minut čtení Dub 15, 2020

Mám strach, že se nakazím virem COVID-19. Jak moc se toho mám obávat?

V médiích se o COVID-19 objevuje velké množství informací, které nás znepokojují a matou. Podle Světové zdravotnické organizace je možné, že pokud žijete v zasažené oblasti, budete vy nebo kdokoli z vaší rodiny novému viru vystaveni. U mnoha lidí se mohou projevit jen mírné příznaky, zejména u dětí a mladých dospělých, ovšem existují i případy vyžadující nemocniční péči. Lidé s mírnými příznaky mohou vir i tak přenášet na ostatní. To znamená, že nejlepším způsobem, jak udržet vaši rodinu v bezpečí, je dodržovat základní preventivní opatření v domácnosti a mimo domov, jako je důkladná hygiena rukou a dýchacích cest, omezení sociálních kontaktů, dodržování odstupu a používaná roušek. Také se informujte a řiďte pokyny nařízení Vlády ČR či Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně omezení týkajících se cestování a veřejného shromažďování.

Když kojím a nakazím se COVID-19, přenese se vir na mé dítě? Co mohu pro ochranu svého dítěte udělat?

Pro nové rodiče může kojení představovat mnoho výzev a působit jim, zejména v této době, starosti. Toto téma stále není úplně jasné, protože situace kolem koronaviru se vyvíjí každý den. Aktuální informace můžete nalézt v angličtině na stránkách Světové zdravotnické organizace. Je důležité, abyste se v případě jakýchkoli pochybností s dotazy obraceli na lékaře. Bez ohledu na doporučení, se vždy ujistěte, že vy a všichni členové domácnosti, kteří vám pomáhají krmit vaše dítě, dodržují správná pravidla hygieny rukou před a po manipulaci s jakýmikoli předměty ke krmení dítěte nebo samotným dítětem.

Co hrozí mému dítěti, když se nakazí, a jak jej mohu před onemocněním COVID-19 chránit?

Světová zdravotnická organizace říká, že v současné době o koronaviru nevíme dost na to, abychom si byli stoprocentně jistí jeho účinky na kojence a děti různých věkových skupin. Zatím však bylo u malých dětí a novorozeňat objeveno celkově méně případů než u ostatních věkových skupin, přičemž děti touto nemocí obecně nejsou tak závažně ovlivněny. U některých lidí, kteří se touto nemocí nakazí, se může objevit zápal plic a vážné dýchací obtíže. Zdá se však, že mezi okruh těchto osob patří spíše lidé staršího věku či lidé trpící jinými zdravotními potížemi. Víme však, že potenciálně se mohou nakazit lidé všech věkových skupin, u nichž se pak mohou objevit nepříjemné příznaky, a proto je důležité dodržovat zvláštní opatření a chránit tak sebe, svou rodinu i své okolí. Podle informací od Světové zdravotnické organizace se koronavirem můžete vy nebo vaše dítě nakazit od ostatních nebo kontaktem s kontaminovanými předměty či povrchy a následným dotykem očí, úst či nosu. Nemoc se šíří z osoby na osobu kapénkami z nosu či úst, které se mohou šířit, když daná osoba kašle, kýchá nebo vydechuje. Protože mohou tyto kapénky přistát na površích a po určitou dobu tam zůstat, je pravidelné mytí rukou a respirační hygiena velmi důležitá z hlediska prevence šíření nemoci a ochrany vás a vašeho dítěte. Než se svého dítěte dotknete, umyjte si ruce, a to minimálně po dobu 20 sekund mýdlem a vodou. Zajistěte, abyste vy i lidé ve vašem okolí dodržovali dobrou dýchací hygienu. To znamená zakrývání úst a nosu předloktím či kapesníkem při kašlání a kýchání. Takto použitý kapesník ihned vyhoďte a řádně si umyjte ruce. Malé děti mohou mít s řádným mytím rukou problém a novorozeňata potřebují, abyste to dělali za ně. Udělejte z mytí rukou hravou součást jejich dne, zejména pokud přijdou zvenku, a následně také před a po jídle. K mytí rukou používejte mýdlo a vodu, případně dezinfekční prostředek na bázi alkoholu. Užitečné doporučení k mytí rukou od Světové zdravotnické organizace můžete najít zde: https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/ Lidé se mohou koronavirem také nakazit vdechnutím kapének osoby nakažené virem. Je proto velmi důležité si udržovat odstup alespoň 1,5 m od lidí. Chcete-li v této nelehké době udržet své malé děťátko v bezpečí, je důležité minimalizovat kontakt s ostatními lidmi mimo rodinu. Každý z rodiny, kdo se vašeho děťátka dotýká, musí dodržovat řádnou hygienu rukou a dýchání. To může být někdy náročné, avšak velmi důležité pro snížení rizika šíření nákazy. Nezapomeňte také v tomto ohledu dodržovat platné pokyny ministerstva zdravotnictví.

Nakazil(a) jsem se / byl(a) jsem ve styku s osobou nakaženou koronavirem. Co musím udělat pro ochranu svého dítěte?

Světová zdravotnická organizace jasně radí, jak omezovat šíření nákazy. Pokud se u vás nebo člena vaší domácnosti objeví příznaky onemocnění COVID-19, nebo pokud jste přišli do styku s osobou, u níž byla nákaza COVID-19 potvrzena, je důležité co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc. Pokud se obáváte, že trpíte příznaky onemocnění COVID-19 nebo jste byli ve styku s osobou nakaženou tímto virem, nejlepším způsobem, jak ochránit své děti a ostatní členy rodiny, je omezit styk s nimi a dodržovat dobrou respirační hygienu a hygienu rukou pro omezení dalšího rizika šíření infekce. To může být velmi náročné, ale je důležité v maximální míře omezit šíření nemoci. V případě pozitivního testování na COVID-19 a domácího ošetřování, je důležité dodržovat izolační opatření doporučená vaším lékařem a hygienickou stanicí. Světová zdravotnická organizace doporučuje pobyt doma a omezení styku s ostatními členy rodiny (jedinou výjimkou jsou kojící matky, kterým je doporučeno v kojení pokračovat za dodržení zvláštních preventivních opatření). Doporučuje se disponovat vlastní vyhrazenou místností s ventilací a dodržovat správnou hygienu rukou a pokud možno nosit roušku, případně dodržovat správnou respirační hygienu. Pokud je vám nařízeno nosit roušku, je třeba vědět, jak o ni řádně pečovat. Světová zdravotnická organizace doporučuje mít pro sebe vyhrazené ložní prádlo a nádobí, se kterým vaše děti či členové rodiny nepřijdou do styku. Dále je nutno pravidelně čistit potenciálně kontaminované povrchy s použitím rukavic a ostatních ochranných prostředků. Takto použité rukavice a prostředky je nutno řádně zlikvidovat. Pokud si čímkoliv nejste jistí, obraťte se na svého lékaře.

Mám více dětí. Pokud se jedno nakazí koronavirem, jak mohu chránit ostatní?

Péče o nemocné dítě může být náročná. Mít v současné situaci strach je normální a pokud vaše dítě vykazuje jakékoli příznaky nemoci, je nutné co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc. Pokud jedno z vašich dětí vykazuje příznaky onemocnění COVID-19, nebo bylo-li ve styku s osobou, u níž se tato nemoc potvrdila, a pokud je dítě v domácím ošetřování, je důležité dodržovat izolační opatření doporučená vaším lékařem a hygienickou stanicí. Mezi tato opatření patří nutnost setrvat doma a omezit styk s ostatními členy rodiny, s výjimkou pečujícího rodiče. Doporučuje se, aby dítě mělo vlastní vyhrazenou místnost s větráním a dodržovalo řádnou respirační hygienu a hygienu rukou. Starší nemocné děti roušky k omezení šíření nákazy nosit mohou, avšak roušky se nedoporučují pro velmi malé kojence a batolata, neboť ztěžují dýchání a mohou pro malé děti bez dozoru představovat nebezpečí. Nezapomeňte, že s rouškou je nutno správně zacházet. Pokud si nejste něčím jistí, obraťte se na svého lékaře. Světová zdravotnická organizace dále doporučuje používat povlečení a nádobí vyhrazené jen pro nakažené dítě, se kterým ostatní členové nepřijdou do styku a které je nutno po použití důkladně umýt či vyprat. Dětem mohou zprávy o viru způsobovat stres. Pro zvládnutí situace je důležité podporovat celou rodinu. Máte-li pocit, že je toho na vás příliš, nebojte se obrátit na svého lékaře.

Mohou produkty s probiotiky posílit imunitní systém mého dítěte?

O onemocnění COVID-19 zatím nevíme dost na to, abychom si byli jisti ochrannými účinky probiotik či jiných doplňků zvyšujících imunitu. Víme však, že probiotika obecně přispívají ke zdravému imunitnímu systému.

Objevil se u mě kašel, měl(a) bych nosit roušku na ochranu svého dítěte?

Pokud kašlete nebo kýcháte, doporučuje se v blízkosti dítěte nosit roušku. Pokud nosíte roušku, je velmi důležité vědět, jak s ní správně zacházet a jak ji bezpečně zlikvidovat. Dále je nutno dodržovat řádnou respirační hygienu a hygienu rukou. Ministerstvo zdravotnictví vydalo průvodce o používání ochranných pomůcek a péči o ni a ministerstvo životního prostředí zase informace o likvidaci roušek. https://koronavirus.mzcr.cz/prevence-a-ochranne-prostredky/https://koronavirus.mzcr.cz/pece-o-rousky/

Může se mé dítě nakazit koronavirem z živočišných zdrojů, jako jsou maso a vejce?

Světová zdravotnická organizace říká, že koronaviry jsou početnou rodinou virů běžných u zvířat. Těmito viry se mohou občas nakazit lidé, jako se tomu stalo u koronaviru (COVID-19). Možné živočišné zdroje koronaviru (COVID-19) dosud nebyly potvrzeny, ale vždy doporučujeme patřičné postupy v oblasti bezpečnosti potravin. Se syrovým masem, mlékem nebo nevařenými vejci zacházejte opatrně, aby nedošlo ke kontaminaci jiných tepelně upravených nebo neupravených potravin a vyvarujte se konzumaci syrových či nedovařených živočišných produktů. Při manipulaci s těmito potravinami také dodržujte řádnou hygienu rukou a nesahejte si do očí, úst či nosu. Také vždy oddělujte nádobí pro tepelně upravené a neupravené potraviny.

Jak dlouho přežívá koronavirus na površích?

Zatím nevíme přesně, jak dlouho koronavirus (COVID-19) přežívá na různých typech povrchů, ale Světová zdravotnická organizace zastává názor, že se čas přežití může lišit v řádu od několika hodin až po několik dnů (např. dle typu povrchu, teploty nebo vlhkosti prostředí). Proto je důležité potenciálně kontaminované povrchy čistit, dodržovat správnou hygienu rukou a nesahat si do očí, úst a nosu.

Je bezpečné přijímat domů balíčky nebo objednávky?

Mnoho z nás si nyní potraviny a předměty denní potřeby objednává domů, abychom se tak vyhnuli chození ven. Přirozeně pak máme strach, že se na takových zásilkách může nacházet virus, který si tak zaneseme domů. Světová zdravotnická organizace považuje přijímání balíčků z nakažených oblastí celkově za bezpečné, přičemž riziko kontaminace balíčku nemocnou osobou a přenesení viru z balíčku, který byl podroben cestě a různým podmínkám, je nízké. Nicméně je rozumné praktikovat vždy správnou hygienu rukou po manipulaci s obalem.

 

 

Registrace
Bavilo vás čtení? Nechte si posílat články na míru!

V Nestlé Baby&me klubu posíláme každé mamince obsah přímo pro ni a její miminko. Užijte si ho také.

akvizice
Bavilo vás čtení? Nechte si posílat články na míru!

V Nestlé Baby&me klubu posíláme každé mamince obsah přímo pro ni a její miminko. Užijte si ho také.