Arrow backLanguage
10-12 měsíců
Článek
Add this post to favorites

Vývoj v 12. měsíci – Rozvoj vztahů s okolím

Vývoj ve dvanáctém měsíci života se u jednotlivých dětí může lišit, ale většina dětí v tomto věku ráda dává najevo své city a dokonale ovládá objímání a polibky.

2minuty čtení Říj 21, 2016

Vztah dítěte k Vám se prohlubuje a pravděpodobně u něj budou přetrvávat či dokonce zesilovat obavy z cizích lidí. To možná pocítíte sama, když děťátko hlídá někdo jiný. Přechodné obavy Vašeho dítěte můžete zmírnit tím, že k jeho úzkostem budete přistupovat s klidem a sebedůvěrou a budete mu poskytovat láskyplnou podporu. Postupem času si dítě díky Vaším opakovaným láskyplným reakcím vybuduje důvěru a zanedlouho bude neznámé osoby vítat s nadšením.

JAK PODPOŘIT VÝVOJ DÍTĚTE:

Věnujte svému dvanáctiměsíčnímu dítěti dostatek pozornosti a chvalte ho za každý úspěch. Nabízejte mu spoustu předmětů, které bude moci zkoumat, jako například textilní knížky se zipy a tkaničkami. Nadále rozvíjejte jeho řečové schopnosti tím, že mu budete vysvětlovat každodenní aktivity a slovně popisovat různé předměty. Při koupání ukazujte na jednotlivé části těla a říkejte jejich názvy. Při oblékání pojmenovávejte jednotlivé kusy oblečení. Při čtení ukazujte a pojmenovávejte věci zobrazené v knížce a při jídle opakujte názvy jídel.

VE 12. MĚSÍCI MOHOU DĚTI UMĚT:

  • Vytvořit si citovou vazbu k nějakému „uklidňujícímu“ předmětu, jako je například plyšové zvířátko nebo oblíbená deka – dítě hledá způsob, jak se samo uklidnit.
  • Zkoumat svět v bezpečném prostředí dále od rodičů; roste sebedůvěra dítěte.
  • Začít samostatně chodit bez opory.
  • Postavit na sebe dvě kostky (nebo více) a čmárat na papír.
  • Na požádání umět ukázat na určitý obrázek v knížce.
  • Začít si samostatně čistit zuby.
  • Rozšiřovat repertoár dvou a víceslabičných zvuků.
  • Používat souhlásky ve slovech jako „mama“ a „tata“.
  • Začít napodobovat zvuky zvířat.

Pamatujte, že...

každé miminko je jedinečné a vyvíjí se vlastním tempem. Nemějte proto obavy, pokud všechny uvedené schopnosti Vaše miminko nedělá, dříve či později k tomu určitě dojde. Pokud máte o zdravotním stavu a vývoji dítěte jakékoli pochybnosti, poraďte se svým lékařem.

Registrace
Bavilo vás čtení? Nechte si posílat články na míru!

V Nestlé Baby&me klubu posíláme každé mamince obsah přímo pro ni a její miminko. Užijte si ho také.

akvizice
Bavilo vás čtení? Nechte si posílat články na míru!

V Nestlé Baby&me klubu posíláme každé mamince obsah přímo pro ni a její miminko. Užijte si ho také.

Naše značky