Arrow backLanguage
Od narození
Článek
Add this post to favorites

Jaké jsou pocity čerstvých rodičů?

Společnost Nestlé iniciovala tvorbu Indexu rodičovství, ve kterém se snaží odhalit a sdílet společné zkušenosti a pocity rodičů z celého světa.

4minuty čtení Bře 9, 2021

Důvod pro tuto iniciativu pochází z přesvědčení a snahy porozumět potřebám a podpořit rodiče po celém světě v rámci prvních 1000 dnů jejich rodičovství.

Index rodičovství vychází z odpovědí na tři základní otázky:

  • Po zvážení všech okolností, řekl/a byste, že je rodičovství jednoduché?
  • Dnešní rodičovství je plné výzev, řekl/a byste, že je máte pod kontrolou?
  • Cítíte podporu ve své roli rodiče?


Jak byste odpověděli vy?
 

Z indexu rodičovství vybíráme několik zajímavých zjištění:
 

Psychický tlak – vnitřní a vnější
 

Podle Indexu rodičovství je psychický tlak největší výzvou pro rodiče bez ohledu na to, kde žijí. 51 % rodičů cítí silný sociální nátlak na výchovu svých dětí. Částečně se jedná o interní tlak – kdy rodiče na jedné straně chtějí konat podle nejvyšších rodičovských standardů, ale často se cítí nepřipraveni na realitu toho, že jsou rodiči. Což má za následek nutnost dělat více kompromisů, než původně předpokládali. Rodiče si představují ideál, ale skutečný život je složitější a náročnější, než očekávali. Narodí se jim děti, které jsou jedinečnými osobnosti a mají své osobité chování. I když se jedná o jedinečné zkušenosti, noví rodiče – zejména maminky – si připouštějí tíhu viny, což na ně může mít dlouhodobý dopad. U třetiny nových rodičů se tlak projevuje jako osamělost, ale také jako úsudek ostatních (včetně sociálních médií), neočekávaná realita rodičovství a vina způsobená sebekritikou.

Podpora pracovního života
 

Flexibilita v práci je klíčová pro rodiče po celém světě. Rodiče deklarují, že flexibilita v práci hraje zásadní úlohu při zvládání rodičovství. Pozitivní je zjištění, že 74 % rodičů uvádí, že mají pružnou pracovní dobu, která umožňuje, aby se postarali o své dítě. Avšak je třeba si uvědomit, že zbývajících 26 % rodičů nejsou v současné době spokojeni s úrovní flexibility své práce, kterou potřebují, aby se mohli starat o své dítě tak, jak by chtěli.

V Německu, Švédsku, Polsku, Rumunsku a Velké Británii mají matky nejdelší mateřskou dovolenou. Ukazuje se však, že jeho délka není vždy shodná se spokojeností rodičů. Z těchto pěti zemí jsou s délkou mateřské dovolené spokojeny pouze ve Švédsku a Rumunsku. Nejméně spokojené rodiče bychom pak našli v Německu a Spojeném království.

Férové rozdělení rodičovských rolí
 

Sdílené rodičovství je velmi aktuálním tématem v médiích i na internetu. Noví otcové se posouvají za hranice stereotypů minulosti a stávají se rovnocennějšími partnery v rodičovství. Z Indexu rodičovství vyplývá, že 49 % rodičů vnímá rozdělení rodičovských rolí jako vyvážené. Údaje také naznačují, že zatímco férové rozdělení rodičovských rolí se stává čím dál větší samozřejmostí, maminky mají stále tendenci prožívat rodičovské výzvy daleko intenzivněji a cítit odpovědnost za většinu rodičovských úkolů. Ve více tradičních společnostech, např. v Nigérii, Saúdské Arábii a Mexiku, Index rodičovství ukazuje na nízkou úroveň sdíleného rodičovství.

Důvěryhodné zdroje informací o péči o dítě
 

Informace o výchově, výživě a dalších oblastech spojených s rodičovstvím jsou pro rodiče důležité. Podle Indexu rodičovství 73 % rodičů si připadá dobře informováno v péči o své děti. Pro 66 % rodičů je prvním zdrojem informací lékař, pediatr nebo zdravotní sestra. Těsně po odborné veřejnosti následuje maminka, tchýně a další rodina (62 %). Rodiče oceňují odborné informace od svých poskytovatelů zdravotní péče, přesto se následně ujišťují u své rodiny, tedy těch, kteří jim jsou blízcí a kterým věří. 44 % rodičů tvrdí, že se obrací o radu na svého partnera. S rostoucím věkem dítěte získávají rodiče více sebedůvěry a vyhledávají rady partnera méně. Dalším významným zdrojem informací jsou digitální zdroje (sociální media, blogy, rodičovská fóra) v celosvětovém měřítku z 23 %. Tento podíl je však v rámci světa velice variabilní, na vrcholu s Čínou, kde 49 % rodičů uvádí, že se spoléhají na digitální zdroje (jediná země, kde je tento zdroj informací v první trojce), naopak na nejnižší úrovni jsou uvedeny digitální zdroje informací v Indii (2 %).

 

Pokud vás tato studie zajímá více, podívejte se na detailní informace v angličtině na https://www.theparentingindex.com/.

Registrace
Bavilo vás čtení? Nechte si posílat články na míru!

V Nestlé Baby&me klubu posíláme každé mamince obsah přímo pro ni a její miminko. Užijte si ho také.

akvizice
Bavilo vás čtení? Nechte si posílat články na míru!

V Nestlé Baby&me klubu posíláme každé mamince obsah přímo pro ni a její miminko. Užijte si ho také.

Naše značky