Arrow backLanguage
Tehotenstvo
Článok
Add this post to favorites

... čakáte bábätko

COVID-19 a tehotenstvo - je potrebné sa obávať?

2minút Čítať apr 19, 2022

Bojím sa, že sa nakazím vírusom COVID-19. Ako veľmi sú obavy na mieste?

V médiách sa šíri obrovské množstvo informácií o víruse COVID-19, ktoré sú znepokojujúce a zmätočné. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je možné, že ak žijete v postihnutej oblasti, budete vy alebo ktorýkoľvek člen vašej rodiny vystavení nákaze novým druhom koronavírusu. U mnohých ľudí sa môžu prejaviť iba mierne príznaky, predovšetkým u detí a u mladistvých. Vyskytujú sa však aj závažnejšie prípady vyžadujúce nemocničnú starostlivosť. Aj ľudia s miernymi prejavmi choroby môžu vírus ďalej prenášať na ostatných. To znamená, že najlepší spôsob, ako udržať vašu rodinu mimo ohrozenia, je dodržiavať základné preventívne opatrenia vo svojej domácnosti aj mimo domova. Patrí k nim napríklad dôkladná hygiena rúk a obmedzenie sociálnych kontaktov, dodržovanie odstupu a nosenie rúšok. Taktiež sa informujte a riaďte pokynmi a nariadeniami vlády SR a Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré sa týkajú obmedzenia cestovania a verejného zhromažďovania.

Ako dlho prežíva koronavírus COVID-19 na povrchoch?

Zatiaľ nevieme presne, ako dlho koronavírus (COVID-19) prežíva na rôznych typoch povrchov, ale Svetová zdravotnícka organizácia zastáva názor, že to môže byť niekoľko hodín až dní pri rôznych podmienkach (napr. podľa typu povrchu, teploty alebo vlhkosti prostredia). Preto je dôležité poriadne vyčistiť akúkoľvek plochu, ktorá by mohla byť kontaminovaná a dodržiavať správnu hygienu rúk. Taktiež sa vyhýbajte dotýkaniu očí, úst a nosa, ktoré by mohli byť vstupnou bránou pre tento vírus.

Je bezpečné preberať domov balíky alebo objednávky?

Mnohí z nás si v súčasnosti potraviny a predmety dennej potreby objednávajú domov, aby sme sa vyhli pohybu mimo domu. Prirodzene potom môžeme mať strach, že sa na takýchto zásielkach môže nachádzať vírus, ktorý si tak zanesieme domov. Svetová zdravotnícka organizácia považuje prijímanie balíčkov zo zasiahnutých oblastí celkovo za bezpečné, pričom riziko kontaminácie balíčka chorou osobou a prenesenie vírusu z balíčka, ktorý bol podrobený ceste a rôznym podmienkam, je nízke. Avšak po manipulácii s obalom je na mieste praktizovať správnu hygienu rúk.

 

 

Registracia
Bavilo vás čítanie? Nechajte si posielať články na mieru!

V Nestlé Baby&me klube posielame každé mamičke obsah priamo pre ňu a jej bábätko. Užite si ho tiež.

akvizice
Bavilo vás čítanie? Nechajte si posielať články na mieru!

V Nestlé Baby&me klube posielame každé mamičke obsah priamo pre ňu a jej bábätko. Užite si ho tiež.