Arrow backLanguage
10 − 12 mesiacov
Článok
Add this post to favorites

Vývoj dieťaťa v 12. mesiaci

Vývoj v dvanástom mesiaci života sa u jednotlivých detí môže líšiť, ale väčšina detí v tomto veku rada dáva najavo svoje city a dokonale ovláda objímanie a pusinky.

2minút Čítať apr 19, 2022

Vzťah dieťaťa k Vám sa prehlbuje a pravdepodobne u neho budú pretrvávať či dokonca zosilňovať obavy z cudzích ľudí. To možno pocítite sama, keď dieťatko stráži niekto iný. Prechodné obavy Vášho dieťaťa môžete zmierniť tým, že k jeho úzkostiam budete pristupovať pokojne a so sebadôverou a budete mu poskytovať láskyplnú podporu. Postupom času si dieťa vďaka Vaším opakovaným láskyplným reakciám vybuduje dôveru a onedlho bude neznáme osoby vítať s nadšením.

AKO PODPORIŤ VÝVOJ DIEŤAŤA:

Venujte svojmu dvanásťmesačnému dieťaťu dostatok pozornosti a chváľte ho za každý úspech. Ponúkajte mu mnoho predmetov, ktoré bude môcť skúmať, ako napríklad textilné knižky so zipsami a šnúrkami. Naďalej rozvíjajte jeho rečové schopnosti tým, že mu budete vysvetľovať každodenní aktivity a slovne popisovať rôzne predmety. Pri kúpaní ukazujte na jednotlivé časti tela a hovorte ich názvy. Pri obliekaní pomenovávajte jednotlivé kusy oblečenia. Pri čítaní ukazujte a pomenovávajte veci zobrazené v knižke a pri jedle opakujte názvy jedál.

V 12. MESIACI MÔŽU DETI VEDIEŤ:

  • Vytvoriť si citovú väzbu k nejakému „upokojujúcemu“ predmetu, ako je napríklad plyšové zvieratko alebo obľúbená deka – dieťa hľadá spôsob, ako sa samo upokojiť.

  • Skúmať svet v bezpečnom prostredí ďalej od rodičov; raste sebadôvera dieťaťa.

  • Začať samostatne chodiť bez opory.

  • Postaviť na seba dve kocky (alebo viac) a čmárať na papier.

  • Na požiadanie vedieť ukázať na určitý obrázok v knižke.

  • Začať si samostatne čistiť zuby.

  • Rozširovať repertoár dvoj a viacslabičných zvukov.

  • Používať spoluhlásky v slovách ako „mama“ a „tata“.

  • Začať napodobňovať zvuky zvierat.

Pamätajte, že...

každé bábätko je jedinečné a vyvíja sa vlastným tempom. Nemajte preto obavy, ak všetky uvedené schopnosti Vaše bábätko nerobí, skôr či neskôr k tomu určite dôjde. Ak máte o zdravotnom stave a vývoji dieťaťa akékoľvek pochybnosti, poraďte sa so svojím lekárom.

Registracia
Bavilo vás čítanie? Nechajte si posielať články na mieru!

V Nestlé Baby&me klube posielame každé mamičke obsah priamo pre ňu a jej bábätko. Užite si ho tiež.

akvizice
Bavilo vás čítanie? Nechajte si posielať články na mieru!

V Nestlé Baby&me klube posielame každé mamičke obsah priamo pre ňu a jej bábätko. Užite si ho tiež.

Naše značky