Arrow backLanguage
10 − 12 mesiacov
Článok
Add this post to favorites

Vývoj dieťaťa v 11. mesiaci

V tomto mesiaci sa budú ďalej rozvíjať komunikačné schopnosti dieťaťa. Naučí sa vyjadrovať prianie, sklamanie, frustráciu a ďalšie pocity slovami a gestami namiesto plaču.

2minút Čítať apr 19, 2022

V 11. mesiaci môžete očakávať, že dieťa začne vyslovovať niekoľko jednoslabičných slov a reťaziť slabiky za seba. Niektoré deti sa môžu naučiť tiež niekoľko nových slov, farieb či čísiel. Aj keď Vaše dieťa ešte nebude poznať príliš mnoho slov, budete pravdepodobne schopná rozpoznať, čo Vám oznamuje.

AKO PODPORIŤ VÝVOJ DIEŤATKA:

Na svoje jedenásťmesačné dieťatko čo najviac rozprávajte a pozorne počúvajte, ako Vám skúša odpovedať. Používajte rôzne gestá, reč tela a tóny hlasu, aby mohlo lepšie pochopiť, čo mu chcete oznámiť. Okolo jedného roka je väčšina detí schopná používať niekoľko znakov pre najbežnejšie pojmy. Opakujte mu názvy vecí a používajte rôzne gestá pre bežné pojmy, ako je MLIEKO, HLAD, HOTOVO, aby ste podporila jeho komunikačné zručnosti a našla s Vaším drobčekom rovnakú reč. Čo najviac podnecujte jeho zvedavosť. Vyčleňte aspoň jednu miestnosť, kde sa dieťa bude môcť samostatne pohybovať, bez to, že by stále dokola počulo Vaše „nie“. Dieťaťu s rastúcim záujmom o okolitý svet môžete prichystať „škatuľku s prekvapením“ obsahujúcu niekoľko bezpečných zaujímavých predmetov, ktoré bude môcť samostatne objavovať. Predmety striedajte a škatuľku premiestňujte z jednej miestnosti do druhej.

V 11. MESIACOCH MÔŽU DETI VEDIEŤ:

  • Plakať, keď im nadávate - jedná sa o prejav rastúcej emočnej zrelosti.

  • Začať stáť bez opory.

  • Zo stoja si zase sadnúť na zem.

  • Začať rozpoznávať pomenovania pre jednotlivé časti tela. Opakovať určité úkony, aby získali pozornosť.

  • Manévrovať s predmetmi tak, aby ich dostali von z tesného priestoru.

  • Vkladať veci do nádob, čo je prejavom rozvíjajúceho sa priestorového vnímania. 

Pamätajte, že...

každé bábätko je jedinečné a vyvíja sa vlastným tempom. Nemajte preto obavy, ak všetky uvedené schopnosti Vaše bábätko nerobí, skôr či neskôr k tomu určite dôjde. Ak máte o zdravotnom stave a vývoji dieťaťa akékoľvek pochybnosti, poraďte sa so svojím lekárom.

Registracia
Bavilo vás čítanie? Nechajte si posielať články na mieru!

V Nestlé Baby&me klube posielame každé mamičke obsah priamo pre ňu a jej bábätko. Užite si ho tiež.

akvizice
Bavilo vás čítanie? Nechajte si posielať články na mieru!

V Nestlé Baby&me klube posielame každé mamičke obsah priamo pre ňu a jej bábätko. Užite si ho tiež.

Naše značky