Arrow backLanguage
Od narodenia
Článok
Add this post to favorites

Aké sú pocity čerstvých rodičov?

Spoločnosť Nestlé iniciovala tvorbu Indexu rodičovstva, v ktorom sa snaží odhaliť a zdieľať spoločné skúsenosti a pocity rodičov z celého sveta.

4minút Čítať sep 1, 2022

Dôvod pre túto iniciatívu pochádza z presvedčenia a snahy porozumieť potrebám a podporiť rodičov po celom svete v rámci prvých 1000 dní ich rodičovstva.

Index rodičovstva vychádza z odpovedí na tri základné otázky:

Po zvážení všetkých okolností, povedali by ste, že je rodičovstvo jednoduché?
Dnešné rodičovstvo je plné výziev, povedali by ste, že ich máte pod kontrolou?
Cítite podporu vo svojej úlohe rodiča?

Z indexu rodičovstva vyberáme niekoľko zaujímavých zistení:

Psychický tlak – vnútorné a vonkajšie

Podľa Indexu rodičovstva je psychický tlak najväčšou výzvou pre rodičov bez ohľadu na to, kde žijú. 51 % rodičov cíti silný sociálny nátlak na výchovu svojich detí. Čiastočne sa jedná o interný tlak – keď rodičia na jednej strane chcú konať podľa najvyšších rodičovských štandardov, ale často sa cítia nepripravení na realitu toho, že sú rodičmi. Čo má za následok nutnosť robiť viac kompromisov, než pôvodne predpokladali. Rodičia si predstavujú ideál, ale skutočný život je zložitejší a náročnejší, než očakávali. Narodia sa im deti, ktoré sú jedinečnými osobnosťami a majú svoje osobité správanie. Aj keď sa jedná o jedinečné skúsenosti, noví rodičia – najmä mamičky – si pripúšťajú ťarchu viny, čo na nich môže mať dlhodobý dopad. U tretiny nových rodičov sa tlak prejavuje ako osamelosť, ale aj ako úsudok ostatných (vrátane sociálnych médií), neočakávaná realita rodičovstva a vina spôsobená sebakritikou.

Podpora pracovného života

Flexibilita v práci je kľúčová pre rodičov po celom svete. Rodičia deklarujú, že flexibilita v práci zohráva zásadnú úlohu pri zvládaní rodičovstva. Pozitívne je zistenie, že 74 % rodičov uvádza, že majú pružnú pracovnú dobu, ktorá umožňuje, aby sa postarali o svoje dieťa. Je však potrebné si uvedomiť, že zvyšných 26 % rodičov nie sú v súčasnosti spokojní s úrovňou flexibility svojej práce, ktorú potrebujú, aby sa mohli starať o svoje dieťa tak, ako by chceli.

V Nemecku, Švédsku, Poľsku, Rumunsku a Veľkej Británii majú matky najdlhšiu materskú dovolenku. Ukazuje sa však, že jeho dĺžka nie je vždy zhodná so spokojnosťou rodičov. Z týchto piatich krajín sú s dĺžkou materskej dovolenky spokojné iba vo Švédsku a Rumunsku. Najmenej spokojných rodičov by sme potom našli v Nemecku a Spojenom kráľovstve.

Férové ​​rozdelenie rodičovských rolí

Zdieľané rodičovstvo je veľmi aktuálnou témou v médiách aj na internete. Noví otcovia sa posúvajú za hranice stereotypov minulosti a stávajú sa rovnocennejšími partnermi v rodičovstve. Z Indexu rodičovstva vyplýva, že 49 % rodičov vníma rozdelenie rodičovských rolí ako vyvážené. Údaje tiež naznačujú, že zatiaľ čo férové ​​rozdelenie rodičovských rolí sa stáva čoraz väčšou samozrejmosťou, mamičky majú stále tendenciu prežívať rodičovské výzvy oveľa intenzívnejšie a cítiť zodpovednosť za väčšinu rodičovských úloh. Vo viacerých tradičných spoločnostiach, napr. v Nigérii, Saudskej Arábii a Mexiku, Index rodičovstva ukazuje na nízku úroveň zdieľaného rodičovstva.

Dôveryhodné zdroje informácií o starostlivosti o dieťa

Informácie o výchove, výžive a ďalších oblastiach spojených s rodičovstvom sú pre rodičov dôležité. Podľa Indexu rodičovstva 73 % rodičov si pripadá dobre informovaných v starostlivosti o svoje deti. Pre 66 % rodičov je prvým zdrojom informácií lekár, pediater alebo zdravotná sestra. Tesne po odbornej verejnosti nasleduje mamička, svokra a ďalšia rodina (62 %). Rodičia oceňujú odborné informácie od svojich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, napriek tomu sa následne uisťujú u svojej rodiny, teda tých, ktorí im sú blízki a ktorým veria. 44 % rodičov tvrdí, že sa obracia o radu na svojho partnera. S rastúcim vekom dieťaťa získavajú rodičia viac sebadôvery a vyhľadávajú rady partnera menej. Ďalším významným zdrojom informácií sú digitálne zdroje (sociálne médiá, blogy, rodičovské fóra) v celosvetovom meradle z 23 %. Tento podiel je však v rámci sveta veľmi variabilný, na vrchole s Čínou, kde 49 % rodičov uvádza, že sa spoliehajú na digitálne zdroje (jediná krajina, kde je tento zdroj informácií v prvej trojke), naopak na najnižšej úrovni sú uvedené digitálne zdroje informácií v Indii (2 %).

Pokiaľ vás táto štúdia zaujíma viac, pozrite sa na detailné informácie v angličtine na https://www.theparentingindex.com/.

Registracia
Bavilo vás čítanie? Nechajte si posielať články na mieru!

V Nestlé Baby&me klube posielame každé mamičke obsah priamo pre ňu a jej bábätko. Užite si ho tiež.

akvizice
Bavilo vás čítanie? Nechajte si posielať články na mieru!

V Nestlé Baby&me klube posielame každé mamičke obsah priamo pre ňu a jej bábätko. Užite si ho tiež.

Naše značky