Arrow backLanguage
Od narození
Článok
Add this post to favorites

Mýtus verzus skutočnosť v alergiách

Pomáha vyhýbaniu sa alergizujúcim potravinám u tehotných a dojčiacich žien predchádzať alergiám u ich potomkov?

4minút Čítať júl 25, 2023

V posledných desaťročiach sa sleduje, akú úlohu zohráva nutričná intervencia v primárnej prevencii alergických ochorení. Ako uvádza klinická správa AAP 2019, jedným z prvých možných vplyvov na rozvoj atopického ochorenia u dojčiat je prenatálna strava.

Mohlo by sa zdať, že manipulácia s matkinou stravou počas tejto doby by bola prospešná pre zníženie rizika pre jej dieťa, ale novšie údaje ukazujú opak. Toto konkrétne oznámenie sa týka primárnej prevencie, kde je cieľom zabrániť rozvoju klinických alergií skôr, než k nim dôjde. To neplatí pre dojčatá, ktorí už čoskoro po narodení vykazujú známky alergie.

Odborníci radí

Pro více informací a často kladené otázky ohledně potravinových alergií doporučujeme navštívit stránku alergienapotraviny.czkde naleznete zajímavé informace od alergologů a dalších odborníků, kteří chtějí sdílet a šířit pravdivé a vědecké informace o potravinové alergii.

TEHOTENSTVO:


Nedávne štúdie naznačujú, že vyhýbanie sa vysoko alergizujúcim potravinám, ako sú vajcia, mlieko, arašidy, stromové orechy alebo sója, počas tehotenstva neznižuje riziko alergických ochorení u dojčiat, či už sú vysoko rizikové, alebo nie. AAP, EAACI a ESPGHAN neodporúčajú matkám vyhýbať sa týmto potravinám, a to na základe skutočnosti, že bolo vykonaných niekoľko štúdií, kedy v prípade vyhýbania sa môže dochádzať k zvýšenému riziku alergií u potomkov. Štúdie boli prinajlepšom rozporuplné, preto nemožno obmedzenia v tomto období odporučiť.1,2

Toto odporúčanie bolo spochybnené niekoľkými štúdiami, ktoré preukázali ochranu pred alergiami u matiek, ktoré sa vyhýbajú alergénnym potravinám. Kohortová štúdia, ktorá zahŕňala 503 dojčiat s pravdepodobnou alergiou na kravské mlieko alebo vajcia, ale bez predchádzajúcej alergie na arašidy, naznačila, že u týchto detí bolo požitie arašidov matkou počas tehotenstva spojené s vysokou mierou senzibilizácie na arašidy. Problémy týkajúce sa výberových kritérií však naznačili, že tieto deti neboli reprezentatívne pre všeobecnú populáciu, a neboli vykonané skúšky, ktoré by zistili, či tieto deti mali klinickú alergiu na arašidy.

LAKTÁCIA:


Je všeobecne známe, že potravinové antigény sa môžu šíriť materským mliekom a môžu senzibilizovať dojčené deti. Štúdie sú však rozporuplné a údaje nie sú dostatočné na to, aby podporovali vyhýbanie sa materskému mlieku počas dojčenia ako stratégiu v prevencii alergií.

Už v roku 2008 dospela AAP k záveru, že chýbajú dôkazy podporujúce obmedzenie stravy matiek v primárnej prevencii. V tomto období sa neodporúča žiadna špecifická diéta na prevenciu alergických ochorení. Neboli vykonané žiadne nové štúdie, ktoré by toto odporúčanie zmenili.1 Opäť je potrebné zdôrazniť, že toto odporúčanie sa netýka tých dojčiat, u ktorých sa krátko po narodení prejavia známky alergického ochorenia, pretože liečba týchto prípadov môže niekedy zahŕňať diétne obmedzenia počas dojčenia.

tata_a_dite2.

ZHRNUTIE


Cieľom primárnej prevencie alergického ochorenia je zabrániť senzibilizácii na alergény. Boli odporúčané rôzne nutričné ​​intervencie. Ako už bolo povedané, dôkazy nepodporili vyhýbaniu sa špecifickým alergénnym potravinám v strave matky počas tehotenstva alebo dojčenia.

Matkám, ktoré pred otehotnením nemali žiadne obmedzenia v stravovaní, sa neodporúča meniť stravovacie návyky iba za účelom prevencie alergií u ich detí.

Treba tiež zdôrazniť, že stratégie vyhýbania sa strave počas tehotenstva môžu byť škodlivé tak pre matku, ako aj pre plod. Pokiaľ sa matky rozhodnú vyhýbať sa určitým potravinám, odporúča sa výživové poradenstvo s dietológom.

REFERENCIE:

1 Greer FR, Sicherer SH, Burks AW, AAP COMMITTEE ON NUTRITION, AAP SECTION ON ALLERGY AND IMMUNOLOGY. The Effects of Early Nutritional Interventions on the Development of Atopic Disease in Infants and Children: The Role of Maternal Dietary Restriction, Breastfeeding, Hydrolyzed Formulas, and Timing of Introduction of Allergenic Complementary Foods. Pediatrics. 2019;143(4): e20190281

2 Halken S, Muraro A, de Silva D, et al; EAACI guideline: Preventing the development of food allergy in infants and young children (2020 update). Pediatr Allergy Immunol. 2021;32:843–858.

3 Sicherer SH, Wood RA, Stablein D, Lindblad R, Burks AW, Liu AH, et al. Maternal consumption of peanut during pregnancy is associated with peanut sensitization in atopic infants. J Allergy Clin Immunol 2010;126: 1191-7.

4 Fleischer, DM, (2020). Primary prevention of allergic disease: Maternal diet in pregnancy and lactation. In Sicherer, SH & Feldweg AM (Ed.), UpToDate. Retrieved May 24, 2022, https://www.uptodate.com/contents/primary-prevention-of-allergic-diseas…

Registracia
Bavilo vás čítanie? Nechajte si posielať články na mieru!

V Nestlé Baby&me klube posielame každé mamičke obsah priamo pre ňu a jej bábätko. Užite si ho tiež.

akvizice
Bavilo vás čítanie? Nechajte si posielať články na mieru!

V Nestlé Baby&me klube posielame každé mamičke obsah priamo pre ňu a jej bábätko. Užite si ho tiež.