Arrow backLanguage
Od ukončeného 2. mesiaca
Článok
Add this post to favorites

Vývoj dieťaťa v 3. mesiaci – budovanie dôvery

Zdá sa vám neskutočné, ako sa Vaše bábätko rýchlo mení? Tretí mesiac je obdobím rýchleho rastu a psychického vývoja bábätka. Pomaly sa učí spracovávať jednoduché informácie.

3minút Čítať apr 19, 2022

Ak dieťatko držíte v pozícii, v ktorej ho najčastejšie dojčíte, dokáže odvodiť, že čoskoro asi dostane mlieko. Preto môžete zaznamenať upokojenie bábätka, aj vo chvíli keď ho len chováte. V tomto mesiaci sa deti učia dôverovať, a to vďaka tomu, že vždy rýchlo vyhoviete ich potrebám. Zároveň si začínajú uvedomovať, že si vždy získajú Vašu pozornosť, nech ste kdekoľvek. V dôsledku toho Vám bude bábätko čím ďalej viac dôverovať, a bude môcť svoju pozornosť zamerať na rozvíjanie ďalších dôležitých schopností.

AKO PODPORIŤ VÝVOJ BÁBÄTKA?

Rozprávajte sa s bábätkom, spievajte mu, púšťajte mu hudbu a čítajte mu – rozvíja to jeho komunikačné schopnosti a posilňuje pocit dôvery. Požiadajte všetkých členov rodiny vrátane starších súrodencov, aby naň rozprávali v krátkych vetách s jednoduchými slovami a zreteľne všetko vyslovovali.

V 3. MESIACI MÔŽU BÁBÄTKÁ VEDIEŤ:

 • Dávať ručičky k sebe a naťahovať sa za predmetmi, ktoré majú v dosahu. Pomaly sa rozvíja ich schopnosť koordinácie.
 • Vedome rozovierať zovreté pästičky.
 • Cicať prsty a iné predmety. Naďalej skúmajú svoje okolie ústami.
 • Čím ďalej lepšie zaostrovať a udržiavať s Vami očný kontakt.
 • Naďalej sa vyvíja zrak dieťaťa. Aj keď deti vnímajú farby už od narodenia, zo začiatku je pre ne ťažké rozlíšiť podobné farebné tóny. V tomto čase však bude bábätko schopné zreteľnejšie vnímať rozdiely medzi farbami a bude preferovať sýte základné farby.
 • Niektoré deti v tomto období vedia zaostrovať na menšie predmety a začínajú Vás pozorovať.
 • Zlepšuje sa schopnosť lokalizovať a rozpoznávať zvuky, dieťa sa otočí za zvukom Vášho hlasu.

Pamätajte si, že každé bábätko je jedinečné a vyvíja sa vlastným tempom. Nemajte preto obavy, ak všetky uvedené schopnosti Vaše bábätko nerobí, skôr či neskôr k tomu určite dôjde. Ak máte o zdravotnom stave a vývoji dieťaťa akékoľvek pochybnosti, poraďte sa so svojím lekárom.

Věděli jste, že...

v tomto obdoví může dítě zažívat růstový spurt? Více o růstovém spurtu naletnete zde.

VE 3. MĚSÍCÍ MOHOU MIMINKA UMĚT:

 • Dávat ručky k sobě a natahovat se pro předměty, které mají v dosahu. Pomalu se rozvíjí jejich schopnost koordinace.
 • Vědomě rozvírat sevřené pěstičky.
 • Sát prsty a jiné předměty. Nadále zkoumají své okolí ústy.
 • Čím dál lépe zaostřovat a udržovat s Vámi oční kontakt.
 • Nadále se vyvíjí zrak dítěte. Ačkoli děti vnímají barvy již od narození, ze začátku je pro ně obtížné rozlišit podobné barevné tóny. V této době však bude miminko schopno zřetelněji vnímat rozdíly mezi barvami a bude preferovat syté základní barvy.
 • Některé děti v tomto období umějí zaostřovat na menší předměty a začínají Vás pozorovat.
 • Zlepšuje se schopnost lokalizovat a rozpoznávat zvuky, dítě se otočí za zvukem Vašeho hlasu.

Pamatujte, že každé miminko je jedinečné a vyvíjí se vlastním tempem. Nemějte proto obavy, pokud všechny uvedené schopnosti Vaše miminko nedělá, dříve či později k tomu určitě dojde. Pokud máte o zdravotním stavu a vývoji dítěte jakékoli pochybnosti, poraďte se svým lékařem.

Aké sú bežné vývojové medzníky a schopnosti trojmesačných detí?

V treťom mesiaci života sa u bábätiek často rozvíja schopnosť spojiť ruky a dosiahnuť na predmety v dosahu, čím sa rozvíja ich koordinácia. Začínajú tiež vedome otvárať zaťaté päste a cucať prsty a iné predmety. Rozvíja sa aj zrak dieťaťa, ktoré dokáže lepšie zaostriť a udržať očný kontakt. Niektoré deti v tomto veku sú schopné sústrediť sa aj na menšie predmety a začínajú pozorovať svojich rodičov. Zlepšuje sa schopnosť lokalizovať a rozpoznávať zvuky a dieťa sa otočí pri zvuku vášho hlasu.

Aký je ideálny spôsob rozvíjania komunikačných zručností u trojmesačných detí?

Komunikačné zručnosti trojmesačného dieťaťa môžete podporiť tým, že sa s ním budete rozprávať, spievať mu, púšťať hudbu a čítať mu. Je dobré požiadať všetkých členov rodiny vrátane starších súrodencov, aby na dieťa hovorili v krátkych vetách, používali jednoduché slová a všetko povedali jasne.

Ako podporiť koordináciu a manipuláciu s predmetmi u trojmesačných detí?

Koordináciu a manipuláciu s predmetmi môžete u trojmesačných detí podporiť tak, že ich umiestnite do prostredia, kde majú predmety na dosah. Keď sa bábätká snažia dosiahnuť na predmety, rozvíjajú sa ich koordinačné schopnosti.

Ako sa vyvíja zrak a sluch u trojmesačných detí a ako na to reagovať?

V treťom mesiaci života sa zlepšuje schopnosť bábätiek sústrediť sa a udržiavať očný kontakt. Bábätká tiež začínajú lepšie vnímať rozdiely medzi farbami a uprednostňujú sýte základné farby. Pokiaľ ide o sluch, zlepšuje sa schopnosť lokalizovať a rozpoznávať zvuky a bábätko sa pri zvuku vášho hlasu otočí.

Registracia
Bavilo vás čítanie? Nechajte si posielať články na mieru!

V Nestlé Baby&me klube posielame každé mamičke obsah priamo pre ňu a jej bábätko. Užite si ho tiež.

akvizice
Bavilo vás čítanie? Nechajte si posielať články na mieru!

V Nestlé Baby&me klube posielame každé mamičke obsah priamo pre ňu a jej bábätko. Užite si ho tiež.