Arrow backLanguage
Od narození
Článok
Add this post to favorites

5 tipov pre rodičov o predčasne narodené deti

Predčasne narodené deti potrebujú zvláštnu starostlivosť. Nasledujúcich 5 bodov môže rodičom pomôcť v starostlivosti o predčasne narodené deti.

4minút Čítať aug 8, 2023

Dojčenie


Materské mlieko je pre predčasne narodené deti vždy najlepším zdrojom výživy, pretože nielenže poskytuje všetku energiu a živiny, ktoré dieťa potrebuje, ale tiež obsahuje protilátky, ktoré pomáhajú chrániť pred mnohými bežnými detskými ochoreniami. Dojčenie by preto malo byť vždy podporované, aby bolo zabezpečené zdravie a prežitie dieťaťa. Matky môžu pociťovať skľúčenosť a únavu, ale zdravotní odborníci by mali podporovať pokračovanie v dojčení a ubezpečiť matku, že dojčenie je kľúčom k tomu, aby ich dieťa rástlo a prospievalo.


Klokankovanie – umožnenie kontaktu kože na kožu


Klokankovanie je metóda starostlivosti o predčasne narodené deti, ktorá zahrnuje nosenie detí v kontakte kože na kožu ich rodičom, obvykle matkou. Bolo preukázané, že táto metóda kontaktu kože na kožu znižuje úmrtnosť, závažné ochorenia, infekcie a dĺžku pobytu v nemocnici a môže prispieť k zlepšeniu neurologického vývinu.


Udržovanie termoregulácie


Vzhľadom na to, že podchladenie je u predčasne narodených detí spojené s vyšším rizikom morbidity a mortality, je regulácia telesnej teploty základným aspektom starostlivosti o novorodenca. Zdravotnícky personál by mal rodičom poskytnúť pokyny na udržiavanie primeranej izbovej teploty a na okamžité osušenie dieťaťa po kúpeli. Nasmerovať rodičov k vhodnému obliekaniu namiesto ich prílišného obliekania, pretože to môže viesť, naopak, k hypertermii.

miminko

Rady pre bezpečnejší spánok predčasne narodených detí

Dojčatá potrebujú spánok, ktorý umožní rast piatich zmyslových a nervových systémov a štrukturálny vývin hipokampu, mozgového kmeňa a stredného mozgu. Rodičom by pomohlo poskytnutie návodu, ako im vytvoriť správne prostredie, chrániť ich pred hlukom a jasným svetlom. Pripomeňte rodičom, aby dieťa ukladali na spánok na chrbát a aby všetky mäkké lôžkoviny boli mimo ich dosahu, čo môže znížiť riziko syndrómu náhleho úmrtí dojčiat a ďalších úmrtí dojčiat súvisiacich so spánkom 
 

Imunizácia


Včasná aktívna imunita je zvlášť dôležitá pre predčasne narodené deti, pretože patria k najzraniteľnejším populáciám voči detským infekčným chorobám. Výskum ukázal, že navzdory svojej imunologickej nezrelosti predčasne narodené deti všeobecne dobre reagujú na vakcíny. Zdôraznenie dôležitosti imunizácie je preto nevyhnutné, pretože očkovanie môže u dieťaťa znížiť riziko ochorení, ktorým je možné predchádzať očkovaním v dôsledku nedonosenosti. Lekár zoberie do úvahy pôrodnú hmotnosť dieťaťa, presný gestačný vek a prítomnosť akéhokoľvek chronického zdravotného stavu pred podaním vakcín

POUŽITÉ ZDROJE

Boquien C. Y. (2018). Human Milk: An Ideal Food for Nutrition of Preterm Newborn. Frontiers in pediatrics, 6, 295. https://doi.org/10.3389/fped.2018.00295  

World Health Organization. Breastfeeding https://www.who.int/health-topics/breastfeeding access date:10/10/2022

World Health Organization.  Kangaroo mother care: a practical guide. https://www.who.int/publications/i/item/9241590351  

Jefferies, A. L., & Canadian Paediatric Society, Fetus and Newborn Committee (2012). Kangaroo care for the preterm infant and family. Paediatrics & child health, 17(3), 141–146.  https://doi.org/10.1093/pch/17.3.141  

Demtse, A. G., Pfister, R. E., Nigussie, A. K., McClure, E. M., Ferede, Y. G., Tazu Bonger, Z., Mekasha, A., Demisse, A. G., Gidi, N. W., Metaferia, G., Worku, B., Goldenberg, R. L., & Muhe, L. M. (2020). Hypothermia in Preterm Newborns: Impact on Survival. Global pediatric health, 7, 2333794X20957655. https://doi.org/10.1177/2333794X20957655

Centers for Disease Control and Prevention. Parents and Caregivers. https://www.cdc.gov/sids/Parents-Caregivers.htm  

Graven S. (2006). Sleep and brain development. Clinics in perinatology, 33(3), 693–vii. https://doi.org/10.1016/j.clp.2006.06.009  

Centers for Disease Control and Prevention. Parents and Caregivers. https://www.cdc.gov/sids/Parents-Caregivers.htm  

Gagneur, A., Pinquier, D., & Quach, C. (2015). Immunization of preterm infants. Human vaccines & immunotherapeutics, 11(11), 2556–2563. https://doi.org/10.1080/21645515.2015.1074358.

 D'Angio C. T. (2007). Active immunization of premature and low birth-weight infants: a review of immunogenicity, efficacy, and tolerability. Paediatric drugs, 9(1), 17–32. https://doi.org/10.2165/00148581-200709010-00003

Registracia
Bavilo vás čítanie? Nechajte si posielať články na mieru!

V Nestlé Baby&me klube posielame každé mamičke obsah priamo pre ňu a jej bábätko. Užite si ho tiež.

akvizice
Bavilo vás čítanie? Nechajte si posielať články na mieru!

V Nestlé Baby&me klube posielame každé mamičke obsah priamo pre ňu a jej bábätko. Užite si ho tiež.