VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE KAPSIČKOVANIE S NESTLÉ

 

 

 •  
 •  

 2.  

 •  
 •  
 •  

 3.  

 •  
 •  
 •  
 •  

 4.  

 •  
 •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

 •  
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 •  
 •  
 •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 6.  

 •  
 •  

 7.  

 •  
 •  
 •  
 •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 •  

 8.  

 •  
 •  
 •  
 •