Kontakt

Môžete nás kontaktovať elektronicky na consumer.service@sk.nestle.com

poštou na adresu:
Nestlé Slovensko s.r.o.
Servis pre spotrebiteľov
Košovská cesta 11,
971 27 Prievidza

alebo telefonicky na bezplatnej linke: 0800 135 135.

Budeme sa snažiť odpovedať v čo najkratšom čase. Naša odpoveď sa môže oneskoriť kvôli víkendu alebo štátnych sviatkov.
Prosím, prečítajte si Podmienky používania v spodnej časti stránky.

Oficiálne informácie o spoločnosti:

Názov: Nestlé Slovensko s.r.o.
Sídlo: Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza
IČ: 31568211
DIČ: 2020466976
IČ DPH: SK2020466976
Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 3614/R.