Bezpečná domácnosť

Pripravte seba aj celý domov na príchod dieťatka. Vďaka týmto opatreniam predídete nečakaným nehodám, ktoré môžu ohroziť zdravie najmladšieho člena rodiny.

NEŽ BÁBÄTKO ZAČNE LIEZŤ

O potenciálnych hrozbách pre dieťa by ste mali začať premýšľať už nejakú dobu predtým, ako sa dieťatko naučí liezť a neskôr i chodiť. V prvom kroku si sadnite na podlahu a pozrite sa na svoj domov. Doslovne očami dieťaťa – to vám pomôže odhaliť možné nebezpečenstvo.

Pozornosť zamerajte na ostré predmety a hrany, o ktoré by sa dieťa mohlo poraniť, ale aj na predmety, ktoré by mohlo zhodiť alebo strhnúť pri lezení. Rovnako tak myslite na fakt, že dieťa svet i “ochutnáva”, vrátane jedovatých kvetov alebo napríklad krmiva pre domáceho maznáčika.

„Čím skôr sa začnete o bezpečnosť zaujímať a identifikujete možné riziká, tým viac času budete mať na ich odstránenie.“

BUĎTE DOBRE PRIPRAVENÍ

 • Nasledujúce opatrenia pomôžu vám aj ostatným osobám, ktoré sa o dieťa budú starať, pripraviť sa na nečakané situácie, ktoré sa môžu prihodiť:
 • Zúčastnite sa kurzu prvej pomoci pre deti alebo masáže srdca a umelého dýchania, aby ste sa naučili, ako postupovať v naliehavých prípadoch. Alternatívou sú aj online školenia. Dávajte však pozor na zdroje, z ktorých čerpáte.
 • Pridajte si do kontaktov v telefóne čísla na tiesňové linky, ale aj ďalšie dôležité kontakty, napríklad na lekára dieťatka a pod. Tieto čísla môžete aj vytlačiť a umiestniť napríklad na chladničku, aby v prípade naliehavej situácie boli na očiach. Tieto čísla by mali poznať aj babičky, dedkovia a ďalšie osoby, ktoré sa o dieťa starajú.
  Ak dieťatko, prípadne staršie deti, zverujete opatrovateľke alebo inej osobe, nezabudnite im tiež odovzdať potrebné informácie o každom dieťati. Najmä alergie, alebo iné zdravotné problémy.
 • Majte doma aj v aute lekárničku pre poskytnutie prvej pomoci. Zohnať sa dá dokonca špeciálna detská lekárnička, poprípade si môžete zostaviť pre domácu potrebu svoju vlastnú.

TOXICKÉ LÁTKY V DOMÁCNOSTI

Deti, zvlášť batoľatá, sú zvedavé a ich schopnosť fyzicky sa vyrovnať s akoukoľvek toxickou látkou je menšia, než u dospelákov. Venovať pozornosť potenciálnym toxickým látkam v domácnosti a v okolí je veľmi dôležité. Medzi najväčšie hrozby spadajú:

 • Všetky lieky a vitamíny
 • Parfumy a ďalšie kozmetické prípravky
 • Rôzne chemické a čistiace prostriedky pre domácnosť
 • Pesticídy a postreky na trávnik, hnojivá na kvety
 • Uhlie a benzín do zapaľovača
 • Riedidlá, rozpúšťadlá a terpentín
 • Nemrznúce zmesi

Zaistite, aby takéto látky boli uložené na takom mieste, kam sa dieťa nedostane. Zamknite skrinky, v ktorých sú nebezpečné prípravky uložené. Vo väčšine obchodov s detskými i domácimi potrebami zoženiete špeciálne zámky s detskou poistkou.

 

Takisto je vhodné dvakrát ročne skontrolovať detektory dymu a oxidu uhoľnatého. Ďalšie informácie na tému bezpečná domácnosť získate napríklad na miestnej hasičskej stanici.